Čo Kedy a kde Posudzovateľ Hodnotenie Posudok

CACIB Komárom Derby

11.10.2015 - Komárom (HU)

Martin König Dr. (HU)

V1, CAC, CACIB, BOB

trieda: šampiónov

posudok

CACIB Komárom Cruft´s nomination

10.10.2015 - Komárom (HU)

László Krisztina (HU)

V1, CAC, CACIB, BOB, Cruft´s nomination

trieda: šampiónov

posudok

Špeciálna klubová výsta-

va KCHKŠ

20.9.2015 - Prešov (SK)

Paweł Boniecki (PL)

V1, CAC

trieda: šampiónov

posudok

Klubová výstava KCHKŠ

11.4.2015 - Lučenec (SK)

Michel Mocqué (FR)

V1, CAC, 1. miesto

za najkrajší pohyb

trieda: šampiónov

posudok

VictoryShow 2015

Champion of Champions

27.2.2015 - Nitra (SK)

Tibor Havelka (SK)

Miodrag Vreteničić (ME)

V1, CAC

VictoryWinner

trieda: šampiónov

diplom

bez posudku